Winkelwagen 0

Winkelwagen

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Waardebon voor bedrijven

Wenst u als bedrijf kadobonnen aan te kopen, dan kunt u ons contacteren via bestelling@veurnekado.be.

Particulieren kunnen blijven online aankopen doen op www.veurnekado.be.

Afhankelijk van de gelegenheid en de begunstigde, is de kadobon fiscaal voordelig.

De kadobonnen moeten een beperkte looptijd hebben en mogen aan de ontvanger niet in contant geld worden uitbetaald. Ze mogen enkel worden ingeruild bij de ondernemingen of handelaars die vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgever van de kadobonnen (Veurne Toe koer).

Het fiscaal voordeel kan benut worden in twee verschillende situaties.
De hieronder opgesomde fiscale voordelen zijn deze, zoals door ons gekend, op datum van 20/11/2015, Veurne Toe Koer vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele wijzigingen in de wetgeving terzake vanaf deze datum. Hebt u verdere vragen omtrent voorgaande, contacteer dan best uw eigen boekhouder of accountant.

A. De geschenkbon als geschenk voor de werknemer.

Voor alle onderstaande gevallen geldt een vrijstelling van de sociale lasten.

Eindejaarsfeesten

Maximumbedrag per jaar per werknemer (incl. BTW)
€40 + €40 / kind ten laste

Geschenken in de vorm van geschenkbonnen zijn 100% fiscaal aftrekbaar, als ze een totaal bedrag van €40/jaar/werknemer en €40/jaar/elk kind ten laste van deze werknemer niet overschrijden en toegekend worden n.a.v. het Sinterklaasfeest, Kerstmis of Nieuwjaar.

Regelgeving

KB van 11 juli 2003 tot vervanging van art. 19, paragraaf 2, 14e, van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Eervolle onderscheiding

Maximumbedrag per jaar per werknemer (incl. BTW)
€120 per dienstjaar (min. €120, max. €100)

Geschenken in de vorm van geschenkbonnen die aan de werknemer worden overhandigd wanneer hij een eervolle onderscheiding ontvangt zijn 100% fiscaal aftrekbaar als ze een totaal bedrag van €120 per jaar per werknemer niet overschrijden.

Regelgeving. Idem (zie eindejaarsfeesten)

Pensionering

Maximumbedrag per werknemer (incl. BTW)
40€ per dienstjaar (min. €120, max. €1000)

Geschenken in de vorm van geschenkbonnen die aan een werknemer worden overhandigd ter gelegenheid van zijn pensionering zijn 100% fiscaal aftrekbaar als ze een bedrag van €40 niet overschrijden per volledig dienstjaar dat de werknemer bij de betrokken werkgever in dienst is en met een totaal bedrag van tenminste €120 en maximum €1000.

Huwelijk of wettelijk samenwonen

Maximumbedrag per jaar per werknemer (incl. BTW)  €245
100% fiscaal aftrekbaar & RSZ-vrijstelling

Anciënniteit (25 of 35 jaar)

Maximumbedrag per jaar per werknemer (incl. BTW) 1x maandelijks brutoloon, resp. 2x maandelijks brutoloon

Niet fiscaal aftrekbaar, wel RSZ-vrijstelling

Speciale gelegenheden (verjaardag bedrijf, evenementen, ...)

Geringe waarde, zijnde max. €50 Niet fiscaal aftrekbaar, wel RSZ - vrijstelling

Regelgeving Circulaire Ci.RH.242/554.090 (AOIF 28/2002) dd. 16.12.2002

B. De geschenkbon als relatiegeschenk

Maximumbedrag per jaar (incl. BTW) Indien minder dan € 125 / jaar / begunstigde: geen fiscale fiche en 50% fiscaal aftrekbaar

Indien meer dan € 125 / jaar / begunstigde: fiscale fiche (281.50, met vermelding van het bedrag en de begunstigde) en 100% fiscaal aftrekbaar

Let op:

De schenker kan weliswaar de kost voor 100% aftrekken, de ontvanger van de bon wordt wel belast op de waarde van de bon! Wat niet erg geapprecieerd zal worden.

Bijkomend: indien de fiche niet wordt ingevuld, is de geschenkbon niet aftrekbaar (en de mogelijkheid tot een bijkomende boete).

 

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.